Lou en Marijke Rijneveld begonnen in 1998 het natuurmuseum op de voormalige boerderij. Het natuurmuseum geeft een blik op de prachtige en gevarieerde natuur van Het Groene Hart. Bijna alle opgezette dieren en vogels zijn slachtoffer van het verkeer. Door het steeds drukkere verkeer en de oprukkende bebouwing verdwijnen steeds meer unieke natuur- en cultuurlandschappen. Lou brengt met muurschilderingen de opgezette vogels en dieren weer terug in hun unieke omgeving. Hiermee wordt een sfeervol beeld gegeven van de rijke natuur om ons heen. Inmiddels is de verzameling zo ver uitgebreid dat er verschillende expositieruimtes zijn waar de vogels en dieren bewonderd kunnen worden. Daarnaast bieden de ruimtes mogelijkheden voor vergaderingen, bijeenkomsten en kinderfeestjes.

Wist je dat..?

Natuurmuseum de Wielewaal dankt zijn naam aan de ‘wiel’ die tegenover het Natuurmuseum ligt. Een wiel is een plas, ontstaan na een dijkdoorbraak. De wiel bij Willige Langerak is ontstaan in 1595. Het water stroomde daarbij met zo’n grote kracht de polder in, dat het een groot gat in de grond sloeg. Deze wiel wordt door inwoners van Willige Langerak ook wel Waal of ’t Gat genoemd. De namen Wiel en Waal samengevoegd vormen de naam Wielewaal. De wielewaal is een vogel die vroeger algemeen als broedvogel in Nederland voorkwam in loofbossen en oude boomgaarden. Met het veranderen van het landschap, is ook bijna de wielewaal verdwenen, samen met zijn aloude lied ‘Dudeljoho‘. Andries Hartsuiker schreef er een voor ouderen bekend lied over: ‘Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de Wielewaal…’

De wielewaal vertelt het verhaal van
de natuur in een veranderend landschap